7 gode råd, når du skal udvikle fremtidens byer

14. november 2016

I forbindelse med årets byplanmøde forsøgte vi at opsummere vores tilgang til faget ved at formulere 7 gode råd til byplanlæggere. Læs dem herunder og find selv på flere:

Lad være med at planlægge alt. Der skal være plads til det uforudsigelige, og du kan ikke forudsige alt. Vær hellere sikker på, at du ikke fjerner muligheden for noget godt, du endnu ikke kender til.

Drøm stort og vær pragmatisk. Hav en langsigtet plan, men vær ikke bange for at afvige, når virkeligheden udvikler sig anderledes end du regnede med. Realisering handler om at kunne navigere.

Vær ikke bange for uenigheder. Byer, hvor alle er enige, er døde byer. Inddrag i stedet mange forskellige mennesker i processen – så vil resultatet forhåbentlig bære præg af det.

Tag stedet alvorligt. Lad være med at ødelægge det, der fungerer i dag, og sørg for, at du forbedrer noget. Tag højde for de bindinger, der findes og brug dem til din fordel.

Du bygger et samfund, ikke bare en by. Tænk på mennesker, natur, bevægelse, arkitektur, økonomi. Vid noget om cash flow, socioøkonomi, markedsefterspørgsel, forsyningsvirksomhed, naturbeskyttelse, vind, støj, lys og luft, æstetik, infrastruktur – og alt det andet.

God byplanlægning tager tid. Man kan ikke forcere processen. Det er komplekst at bygge en by, og alle bliver klogere undervejs. Hav altid øje for visionen, men vend tilbage til tidligere trufne beslutninger inden det er for sent. De kan måske træffes bedre i dag.

Tænk rumligt. Det virker banalt, men er både planlægningens vigtigste resultat – gode byrum og strukturer – og største faglige styrke. Med en rumlig tankegang kan man forbinde mange perspektiver og stor kompleksitet i en helhed.