Boligområde i Gårslev ved Vejle

Projektbeskrivelse

Kvalificering af boligprojekt med tæt-lave boliger i landsbyen Gårslev ved Vejle som grundlag for udarbejdelse af lokalplan. Forslag om boligområde på bar mark med særlig identitet og fællesskab i tilknytning til eksisterende landbymiljø.
Afsæt i stedets kvaliteter og beliggenhed samt overholdelse Vejle kommunes retningslinjer for udvikling af nye boligområder.
TERRITORIUM har bidraget med planfaglig sparring og rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlag.
Illustration er udarbejdet af Flæks.

Tidsrum: 2020-2021
Omfang: Ca. 80 boliger / 4 ha.
Klient: Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S