Lokalplan for omdannelse af politistation i Grenaa

Projektbeskrivelse

TERRITORIUM har udarbejdet en lokalplan for en omdannelse af en tidligere politistation i Grenaa til anden anvendelse. Området er støjbelastet af trafikstøj og fokus har være på at muliggøre en anden anvendelse af ejendommen herunder tilvejebringe opholdsarealer, der overholder støjkrav.
Illustrationsplan er udarbejdet af Territorium.

Tidsrum: 2020-2021
Omfang: 13.279 m2 / 5.300 etage m2
Klient: Freja Ejendomme