Bymidtelokalplan for Ejby – bevaring og udvikling

Projektbeskrivelse

Ejby er særlig ved at være en dobbeltby, der er vokset sammen som landsby og stationsby. Den centrale del af byen er i dag kendetegnet ved en næsten intakt og tidstypisk struktur som stationsby.
Sammen med JWH Arkitekter og Plangruppen har TERRITORIUM deltaget i en proces, hvor byens særlige kvaliteter som stationsby er blevet afdækket i en indledende analyse. Denne analyse har dannet grundlaget for udarbejdelsen af en lokalplan med det formål, at Ejby kan bevare sit særlige stationsbymiljø samtidig med, at der kan ske en udvikling med tidssvarende bebyggelse og ind¬retning af byens gaderum og opholdsarealer.
Lokalplanen fastlægger en række principper for, hvordan bygninger langs bygaden kan udbygges med respekt for byens struktur. Den udpeger desuden en række konkrete bygninger, der er bevaringsværdige.

Tidsrum: 2020-2021
Omfang: 11 ha. / Ejby bymidte med boliger, erhverv og detailhandel
Klient: Middelfart Kommune