Planlægning for omdannelse af Kogtved Søfartskole i Svendborg

Projektbeskrivelse

I samarbejde med Svendborg Kommune har TERRITORIUM varetaget tilvejebringelse af nyt plangrundlag for omdannelse af Kogtved Søfartskole til boligområde herunder screening om miljøvurdering og behandling af høringssvar.
Planlægningen tager afsæt i at sikre eksisterende bevaringsværdig bebyggelse og beplantning samt muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse under hensyntagen til områdets særlige landskabskvaliteter herunder den kystnære beliggenhed ved Svendborg Sund.
Visualisering er udarbejdet af C&W Arkitekter.

Tidsrum: 2019-2021
Omfang: Ca. 40 boliger nybyggeri
Klient: Svendborg Kommune