Generationernes Hus

Generationernes Hus

Projektbeskrivelse

Lokalplanen for Generationernes Hus på Aarhus Ø har baggrund i den overordnede planlægning for De Bynære Havnearealer, som har til formål at omdanne området fra erhvervshavn til en levende bydel med boliger, erhverv, butikker og rekreative områder i forlængelse af det centrale Aarhus.
Formålet med Generationernes Hus er at skabe et sammenhængende hus med børneinstitution, ungdoms- og familieboliger samt varierende boformer til handicappede, ældre og plejekrævende borgere. Generationernes Hus er et hus, der blander en bred vifte af beboere i alle aldre og rækker ud til forskellige målgrupper i det omkringliggende område. Lokalplanen er udarbejdet af TERRITORIUM på baggrund af en konkurrence om udformning af Generationernes Hus.

Tidsrum: 2016-2017
Omfang: Ca. 30.000 m2
Klient: Aarhus Kommune