Hørsholm KP til hjemmeside

Hørsholm Kommuneplan 2017-2029

Projektbeskrivelse

I forbindelse med denne generation af kommuneplanrevisioner har Hørsholm Kommune haft et behov for at skærpe sammenhængene i kommuneplanen som helhed samt udvikle enkelte temaer og retningslinjer. Kommunen har desuden haft et ønske om at etablere en mere strategisk tilgang til den fortætning, der er en central del af kommunens arbejde.
TERRITORIUM har bidraget med at udvikle en fortætnings- og byudviklingsstrategi, der indgår som en del af kommuneplanen og som i den kommende periode vil danne afsæt for en arkitekturpolitik. Samtidig har vi bidraget med en generel gennemskrivning og omstrukturering af hovedstruktur og retningslinjer samt sparring i forbindelse med udarbejdelse af rammerne.

Tidsrum: 2017
Klient: Hørsholm Kommune