Helhedsplan for Ølsted Bakker – rådgivning og sparring

Projektbeskrivelse

Landsbyen Ølsted nord for Aarhus er udgangspunkt og inspirationskilde til et forslag om 6 nye landsbyer med plads til 3-4.000 borgere syd for Ølsted. området som strækker sig over 42,6 Ha., og med plads til 3 – 4000 borgere. Placeringen af de nye landsbyklynger tager afsæt i stedets landskabelige kvaliteter – topografien, det bølgende terræn, de lange kig, og de levende hegn. Sammen med bebyggelsen ønskes det at tilbageføre den oprindelige natur som et led i klimatilpasning baseret på Aarhus Kommunes normer for 100 års hændelser, og en øget biodiversitet i naturlige landskabskorridorer.
TERRITORIUM har bidraget med planfaglig sparring og rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen.
Visualiseringer er udarbejdet af Schønherr.

Tidsrum: 2020-2021
Omfang: 3.000-4.000 indbyggere / 43 ha.
Klient: Ølsted Byudvikling, Schønherr