Lokalplan for Aabæk Efterskole – Landzonelokalplan

Projektbeskrivelse

Aabæk Efterskole ligger nordøst for Aabenraa og Jørgensgård Skov på et velbeliggende areal i nærheden af fjorden.
Efterskolen er på vej til at vokse ud af de rammer, der i 1999 blev skabt med den hidtil gældende lokalplan. Derfor blev der igangsat en ny langsigtet planlægning, der kunne sikre skolens fortsatte eksistens og udvidelsesmuligheder på stedet i de næste 20 år.
Helt konkret blev der udarbejdet en ny landzonelokalplan i samarbejde med Aabenraa Kommune og på baggrund af udviklingsskitser for området.
Illustrationsmaterialet er udarbejdet af Mikkel Barker.

Tidsrum: 2019
Omfang: 10.000 m2 bebyggelse.
Klient: Aabæk Efterskole