Lokalplan for Agerbæksvej – boliger og erhverv i Risskov

Projektbeskrivelse

TERRITORIUM har udarbejdet en lokalplan for en omdannelse af et udtjent erhvervsområde ved Grenåvej i Risskov til et område med blandet bolig og erhverv. Planlægningen omfatter nyt kontorbyggeri i 4-6 etager samt opførelse af to karrélignende boligbebyggelse i 3-5 etager.
Fokus på håndtering af trafikstøj fra Grenåvej og Vestre Strandallé, tilpasning til det omkringliggende område og sikring af en grøn karakter herunder omlægning af Agerbæksvej med hastighedsdæmpende foranstaltninger og vejtræer.
Visualiseringer er udarbejdet af GPP Arkitekter.

Tidsrum: 2018-2021
Omfang: 31.500 etage m2 til boliger og erhverv
Klient: GPP Arkitekter/AG Gruppen