Planlægning for Katrinebjergs anden etape – Universitetscampus

Projektbeskrivelse

TERRITORIUM har sammen med Aart og Sleth gennemført en planlægning for en universitetscampus på Katrinebjerg. Lokalplanen udgør anden etape i omdannelsen af Katrinebjerg.
Lokalplanområdet skal – sammen med det område, der blev planlagt med lokalplan 1052 – fungere som en del af Aarhus Universitets campus. Området har allerede længe været kendt for sit fokus på IT, men har ikke haft nogen klar bebyggelsesmæssig identitet til at understøtte ideen om et campusområde på Katrinebjerg. Denne lokalplan har som overordnet formål at muliggøre den endelige transformation til campusområde, der blev igangsat med lokalplan 1052.
Det nye campusområde vil være tættere bebygget, men også grønnere end hidtil. Det vil stadig bære præg af den gradvise udvikling med forskelligartet bebyggelse, men skal samtidig i højere grad udvikles som et område med en samlet identitet. Det vil i endnu højere grad end tidligere være en bydel med en blanding af mange funktioner – nu ikke blot med universitetsfunktioner, erhverv og handel, men også med boliger, café- og udeliv.
Visualiseringer er udarbejdet af Aart og Sleth.

Tidsrum: 2018-2021
Omfang: Ca. 160.000 etage-m2 boliger, erhverv og uddannelsesfunktioner.
Klient: FEAS, Olav De Linde & Tækker Group