Lokalplan for Jacobsminde – 600 boliger

Projektbeskrivelse

TERRITORIUM deltager i udarbejdelsen af en lokalplan for boliger ved Jacobsminde i Favrskov Kommune. Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af projektudviklers ønske om at udvikle et stort og attraktivt nyt boligområde nord for Århusvej, der er bundet sammen af grønne områder. Lokalplanområdet er således første etape i et større udviklingsområde, der er disponeret i en Strukturplan for Søften Nord forud for lokalplanlægningen.
Lokalplanprocessen igangsættes med henblik på at muliggøre den første etape af boligudbygningen med tilhørende grønne områder. Lokalplanen har således til formål at muliggøre en boligbebyggelse i 1-5 etager og sikre, at der etableres attraktive grønne områder samt arealer til regnvandshåndtering i tilknytning til bebyggelsen.
Visualiseringer er udarbejdet af LYTT.

Tidsrum: 2021-
Omfang: 600 boliger / 15 ha.
Klient: LYTT for et konsortium bestående af Kaj Ove Madsen, DOMIS og B2 Holding Aps