Planlægning for boliger på Vikærsvej i Aarhus

Projektbeskrivelse

TERRITORIUM udarbejder lokalplan for omdannelsen af et eksisterende, nedslidt villaområde ti et nyt etageboligområde med bebyggelse i 3-5 etager.
Fokus i planprocessen er at planlægge en bebyggelse som er med til at skabe en større bymæssig sammenhæng i et område, som i dag fremstår meget forskelligartet og fragmenteret. Der er udviklet en bebyggelsesplan, som samtidig sikrer gode sammenhængende opholdsarealer for de kommende beboere.
Visualisering: Tegnestuen Arken

Tidsrum: 2021 -
Omfang: Ca. 100 boliger
Klient: Brdr. Thybo Ejendomsudvikling