Planlægning for omdannelse af Skårup Seminarium i Svendborg

Projektbeskrivelse

I samarbejde med Svendborg Kommune har TERRITORIUM varetaget tilvejebringelse af nyt plangrundlag for omdannelse af Skårup Seminarium til boligområde herunder screening om miljøvurdering og behandling af høringssvar.
Planlægningen tager afsæt i at sikre eksisterende bevaringsværdig bebyggelse og beplantning samt muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse under hensyntagen til områdets særlige landskabskvaliteter og kulturhistoriske betydning
Visualisering er udarbejdet af C&W Arkitekter.

Tidsrum: 2019-
Omfang: Ca. 65 boliger nybyggeri
Klient: Svendborg Kommune