Planlægning og VVM for nyt aflastningscenter i Skive

Projektbeskrivelse

Skive Kommune gennemfører en omfattende planproces for et nyt aflastningscenter. Processen omfatter detailhandelsredegørelse, revision af kommuneplanens detailhandelstema, kommuneplantillæg og lokalplan for det nye aflastningscenter, miljøvurdering af planer samt miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.
Territorium er tilknyttet som sparringspartner og procesrådgiver, for at hjælpe kommunen med at tilrettelægge planprocessen på den mest effektive måde, og sikre at de formelle og processuelle krav i plan- og miljølovgivning imødekommes. Vi har udarbejdet en overordnet procesplan, og bidraget med delelementer i processen, herunder afgrænsningsnotat samt løbende kvalitetssikring.

Tidsrum: 2021 -
Omfang: Ca. 30.000 m2 butiksareal
Klient: Skive Kommune