Planlægning for Aarhus Airport

Projektbeskrivelse

I samarbejde med Grandville arbejder TERRRITORIM for at tilvejebringe ny planlægning for Aarhus Airport, der skal udgøre et langsigtet grundlag for den fremtidige udvikling af lufthavnens terminalområde. Formålet med planlægningen er dels at kunne udvide det eksisterende terminalområde, modernisere og udvide eksisterende faciliteter men også at kunne etablere nye funktioner i området, der medvirker til at fastholde lufthavnens position som regionalt trafikknudepunkt.
Illustration er udarbejdet af Grandville.

Tidsrum: 2019-
Klient: Grandville/Aarhus Airport