Planlægning for NYE – en ny by ved Aarhus

Om dette projekt

Projektbeskrivelse

I de kommende år skal der realiseres en række nye byer i omegnen af Aarhus for at varetage byens befolkningstilvækst. En af de første og største bliver NYE, der planlægges realiseret på en skråning syd for Elev.
Byens fremtidige areal vil være på 220 ha og det forventes at op til 10-15.000 indbyggere vil være flyttet ind i løbet af 20 år.
Første skridt i realiseringen er at etablere byens første etape på omkring 650 boliger samtidig med letbanen. Der arbejdes i øjeblikket med at få planlægningen i form af en lokalplan for første etape på plads.
Planlægningen for NYE er usædvanlig, idet den foregår for en privat bygherre – Tækker Group.
I øvrigt sker planlægningen i samarbejde med NIRAS, CEBRA og Aarhus Kommune.

Visualiseringer er udarbejdet af CEBRA.

Tidsrum:  2014-2015
Omfang:  650 boliger / 18 ha.
Ydelse:  Lokalplanlægning, Projektledelse
Klient:  Tækker Group
Projekt url:  nye.dk