Planlægning for kommunale arbejdspladser i Gellerup

Om dette projekt

Projektbeskrivelse

Lokalplanen er udarbejdet på foranledning af Aarhus Kommune, Bygninger.
Sammen med Brabrand Boligforening, der ejer området, er der gennemført de første skridt i en proces, der blandt andet har til formål at realisere et større kontorbyggeri på grunden i henhold til Helhedsplanen og Dispositionsplanen for Gellerup og Toveshøj.
Bebyggelsen vil blandt andet komme til at indeholde 900 kommunale arbejdspladser.
I løbet af 2015 gennemføres der et konkurrenceforløb med prækvalifikation og konkurrencepræget dialog, og på denne baggrund udpeges der et vinderprojekt, som vil ligge til grund for lokalplanen. Lokalplanen har således til formål at give mulighed for at realisere dette projekt.

Visualiseringer er udarbejdet af Arkitema.

Tidsrum:  2015-2016
Omfang:  Ca. 50.000 m2 / 4 ha.
Ydelse:  Lokalplanlægning, Projektledelse
Klient:  Aarhus Kommune