Ydelser

TERRITORIUM skaber rammer for udvikling ved at levere byplanrådgivning til kommuner og private.

Planlægning i enhver skala.

Vi forestår udarbejdelse af nye plangrundlag i form af lokalplaner og kommuneplantillæg og rådgiver om mulighederne inden for gældende planlægning herunder dispensation.
I planprocesser har vi kompetencer til at indgå i alle led lige fra opstart til endelig vedtagelse herunder:

  • udarbejdelse/bearbejdning af bebyggelsesplan.
  • udarbejdelse af høringsmateriale, kort, plandokumenter og byrådsindstilling.
  • håndtering af miljøvurdering og VVM.
  • deltagelse i dialog med borgere, politikere og embedsmænd.

Ved særlige problemstillinger vil vi samarbejde med andre rådgivere i vores netværk, der har den nødvendige specialviden.

Virksomheden er grundlagt i 2014 og er drevet som et partnerskab af Brian Strandbygaard og Merete Odgaard.
Virksomheden har fået navnet TERRITORIUM, fordi det er oplagt i forhold til byplanlægning som fag. Et territorium er et område, hvor en stat er suveræn og fungerer som eneste myndighed. Men et territorium er også et domæne, som en eller flere personer betragter som sit. I de senere år er der blevet talt om ’det urbaniserede territorium’ som det sammensurium af by, land og infrastruktur, der ofte udgør den moderne by.
I et territorium er der ikke nogen, der bestemmer alt. Der er naturligvis personlig ejendomsret og selvbestemmelse, men staten har også interesse i og ret til at få indflydelse over det, der kan have betydning for fællesskabet – det være sig miljø, infrastruktur, gode byrum eller en mangfoldighed af funktioner. Det er her byplanlægningen kommer ind.
Planlægningen er territoriets redskabskasse, når der skal findes fælles løsninger af høj kvalitet, der både tilgodeser den enkeltes og fællesskabets interesser.
Redskabskassen er ofte fysiske – der er jo altid tale om et bestemt område, hvor de mange interesser mødes. De fysiske redskaber har fokus på attraktive og velfungerende rammer for borgernes liv.
Redskaberne har dog lige så meget at gøre med mægling, interesseafvejning og vilje til at gå på kompromis for at opnå den bedste løsning for alle parter. Det handler om den kvalitet, der opstår, når mange interesser finder sammen om at udvikle vores byer.

Hvem er vi?

Lidt om vores baggrund, erfaring og kompetencer.

Brian Strandbygaard

Brian Strandbygaard

Bio

Brian Strandbygaard er uddannet arkitekt og har 10 års erfaring med byplanlægning fra en tidligere stilling i det private erhvervsliv.
Han har erfaring med et bredt spektrum af planlægningsopgaver i Danmark og udlandet. En løbende opgave har været udarbejdelsen af over 40 lokalplaner for 16 forskellige kommuner i hele landet, ofte i sammenhæng med en helhedsplan eller lignende. En del af dette arbejde har været udarbejdelsen af både lokalplaner og lokalplanparadigme for en grønlandsk kommune.
Brian har desuden deltaget i udarbejdelsen af redegørelser, planstrategier og kommuneplaner for 9 kommuner over de seneste 3 generationer af kommuneplaner.
Som øvrige eksempler på opgaver kan nævnes udviklingsstrategier, borgerinddragelse, trafiksikkerhedsplaner, byrumsplaner, stiplaner, helhedsplaner, erhvervsudvikling, udviklingsbistand, deltagelse i tænketanke, etc.

Bio

Merete Odgaard er uddannet arkitekt har 14 års erfaring med byplanlægning fra ansættelser inden for den kommunale planlægning – heraf 10 år hos Århus Kommune. Hovedopgaven har været udarbejdelse af lokalplaner og relaterede processer for alt fra erhverv, boligområder, detailhandel, offentlige funktioner mv.
Herudover har Merete hos Århus Kommune i perioden 2008-2015 arbejdet intensivt med realisering af Helhedsplanen for Gellerup – fra udsat boligområde til attraktiv bydel. En opgave med mange facetter fra parallelopdrag, workshops og udarbejdelse af dispositionsplan til projektledelse af de første konkrete lokalplaner i transformationen af området.
Merete har en omfattende indsigt i de kommunale processer både planfaglige og politiske når det drejer sig udvikling og etablering af nye plangrundlag.

Merete Odgaard

Merete Odgaard

Hold kontakten

TERRITORIUM hører til i Aarhus, men arbejder gerne i andre dele af landet.
Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at drøfte en opgave eller høre mere om hvad vi kan tilbyde.

Hvad har du på hjerte? Kontakt os her!

Vent venligst...

Besøg os - når som helst.

Brian Strandbygaard
+45 22992119
brs@territorium.nu
Merete Odgaard
+45 22993309
mo@territorium.nu

TERRITORIUM
Hermodsvej 5B
8000 Aarhus C

TERRITORIUM 2021 – All rights reserved.