Territorium logo retina

Byplanrådgivning for kommuner og private

Ydelser

TERRITORIUM skaber rammer for udvikling ved at levere byplanrådgivning til kommuner og private

Planlægning i enhver skala

Vi forestår udarbejdelse af nye plangrundlag i form af lokalplaner og kommuneplantillæg og rådgiver om mulighederne inden for gældende planlægning herunder dispensation.
I planprocesser har vi kompetencer til at indgå i alle led lige fra opstart til endelig vedtagelse herunder:
  • Udarbejdelse/bearbejdning af bebyggelsesplan.
  • Udarbejdelse af høringsmateriale, kort, plandokumenter og byrådsindstilling.
  • Håndtering af miljøvurdering og VVM.
  • Deltagelse i dialog med borgere, politikere og embedsmænd.

Ved særlige problemstillinger samarbejder vi med andre rådgivere i vores netværk, der har den nødvendige specialviden.

Planlægning i krydsfeltet mellem byudvikling og kulturarv

Mere og mere byudvikling foregår som omdannelse af eksisterende by. Ofte er spørgsmål om kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og anden kulturarv – eller bare de eksisterende fortællinger og bebyggelse - centrale forhold i planlægningen. Vi kan hjælpe med at håndtere kulturarv i planlægningen, og skabe planer hvor udviklingen udnytter de potentialer som kulturarven rummer.

  • Kortlægning, udpegning og værdisætning.
  • Skitsering af udviklingsmuligheder.
  • Bevaringsbestemmelser i kommune- og lokalplanlægning.

Bygherrerådgivning for byudvikling

Vi tilbyder at hjælpe med at tilrettelægge og håndtere byudviklingsprocesser med flere aktører involveret.

  • Sparring om proces og strategi.
  • Projektledelse.

Hvem er vi?

Lidt om vores baggrund, erfaring og kompetencer

Territorium holdet

Brian Strandbygaard

Brian Strandbygaard er uddannet arkitekt og har 10 års erfaring med byplanlægning fra en tidligere stilling i det private erhvervsliv.

Han har erfaring med et bredt spektrum af planlægningsopgaver i Danmark og udlandet. En løbende opgave har været udarbejdelsen af over 40 lokalplaner for 16 forskellige kommuner i hele landet, ofte i sammenhæng med en helhedsplan eller lignende. En del af dette arbejde har været udarbejdelsen af både lokalplaner og lokalplanparadigme for en grønlandsk kommune.

Brian har desuden deltaget i udarbejdelsen af redegørelser, planstrategier og kommuneplaner for 9 kommuner over de seneste 3 generationer af kommuneplaner.

Som øvrige eksempler på opgaver kan nævnes udviklingsstrategier, borgerinddragelse, trafiksikkerhedsplaner, byrumsplaner, stiplaner, helhedsplaner, erhvervsudvikling, udviklingsbistand, deltagelse i tænketanke, etc.

Merete Odgaard

Merete Odgaard er uddannet arkitekt har 14 års erfaring med byplanlægning fra ansættelser inden for den kommunale planlægning – heraf 10 år hos Århus Kommune. Hovedopgaven har været udarbejdelse af lokalplaner og relaterede processer for alt fra erhverv, boligområder, detailhandel, offentlige funktioner mv.

Herudover har Merete hos Århus Kommune i perioden 2008-2015 arbejdet intensivt med realisering af Helhedsplanen for Gellerup – fra udsat boligområde til attraktiv bydel. En opgave med mange facetter fra parallelopdrag, workshops og udarbejdelse af dispositionsplan til projektledelse af de første konkrete lokalplaner i transformationen af området.

Merete har en omfattende indsigt i de kommunale processer både planfaglige og politiske når det drejer sig udvikling og etablering af nye plangrundlag.

Lars Lund

Lars er uddannet arkitekt, og har mere end 15 års erfaring som rådgiver inden for byplanlægning, og har blandt andet arbejdet som rådgiver hos COWI og NIRAS. Senest har han i 2½ år været teamleder i planafdelingen i Aarhus Kommune med ansvar for kommunens lokalplaner og VVM´er, og udvikling af lokalplanprocessen.

Lars har bred erfaring med forskellige typer af planlægningsopgaver, men har særlig specialviden indenfor planlægning i krydsfeltet mellem byudvikling og kulturarv. Han har stået for udpegning og kortlægning af bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger i en række kommuner som Assens, Nordfyn, Svendborg, Fredensborg og Rudersdal, og har udarbejdet en lang række bevarende lokalplaner.

Lars har desuden stor erfaring med bygherrerådgivning for komplekse byudviklingsprojekter, hvor mange ejere og andre interesser skal afvejes i en samlet udvikling. Endelig har Lars kompetencer i procesledelse af projekter hvor VVM og miljøvurdering spiller ind i planprocessen.

Historien

Virksomheden er grundlagt i 2014 og er drevet som et partnerskab af Brian Strandbygaard, Merete Odgaard og Lars Lund.

Virksomheden har fået navnet TERRITORIUM, fordi det er oplagt i forhold til byplanlægning som fag. Et territorium er et område, hvor en stat er suveræn og fungerer som eneste myndighed. Men et territorium er også et domæne, som en eller flere personer betragter som sit. I de senere år er der blevet talt om ’det urbaniserede territorium’ som det sammensurium af by, land og infrastruktur, der ofte udgør den moderne by.

I et territorium er der ikke nogen, der bestemmer alt. Der er naturligvis personlig ejendomsret og selvbestemmelse, men staten har også interesse i og ret til at få indflydelse over det, der kan have betydning for fællesskabet – det være sig miljø, infrastruktur, gode byrum eller en mangfoldighed af funktioner. Det er her byplanlægningen kommer ind.

Planlægningen er territoriets redskabskasse, når der skal findes fælles løsninger af høj kvalitet, der både tilgodeser den enkeltes og fællesskabets interesser.

Redskaberne er ofte fysiske – der er jo altid tale om et bestemt område, hvor de mange interesser mødes. De fysiske redskaber har fokus på attraktive og velfungerende rammer for borgernes liv. Redskaberne har dog lige så meget at gøre med mægling, interesseafvejning og vilje til at gå på kompromis for at opnå den bedste løsning for alle parter. Det handler om den kvalitet, der opstår, når mange interesser finder sammen om at udvikle vores byer.

Hold kontakten

TERRITORIUM hører til i Aarhus, men arbejder gerne i andre dele af landet.
Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at drøfte en opgave eller høre mere om hvad vi kan tilbyde

Hvad har du på hjerte?

Besøg os - når som helst.

TERRITORIUM
Hermodsvej 5B, 8000 Aarhus C
CVR.nr. 32308694

Hvem er vi?

Lidt om vores baggrund, erfaring og kompetencer

Brian

Brian Strandbygaard er uddannet arkitekt og har 10 års erfaring med byplanlægning fra en tidligere stilling i det private erhvervsliv.

Han har erfaring med et bredt spektrum af planlægningsopgaver i Danmark og udlandet. En løbende opgave har været udarbejdelsen af over 40 lokalplaner for 16 forskellige kommuner i hele landet, ofte i sammenhæng med en helhedsplan eller lignende. En del af dette arbejde har været udarbejdelsen af både lokalplaner og lokalplanparadigme for en grønlandsk kommune.

Brian har desuden deltaget i udarbejdelsen af redegørelser, planstrategier og kommuneplaner for 9 kommuner over de seneste 3 generationer af kommuneplaner.

Som øvrige eksempler på opgaver kan nævnes udviklingsstrategier, borgerinddragelse, trafiksikkerhedsplaner, byrumsplaner, stiplaner, helhedsplaner, erhvervsudvikling, udviklingsbistand, deltagelse i tænketanke, etc.

Merete

Merete Odgaard er uddannet arkitekt har 14 års erfaring med byplanlægning fra ansættelser inden for den kommunale planlægning – heraf 10 år hos Århus Kommune. Hovedopgaven har været udarbejdelse af lokalplaner og relaterede processer for alt fra erhverv, boligområder, detailhandel, offentlige funktioner mv.

Herudover har Merete hos Århus Kommune i perioden 2008-2015 arbejdet intensivt med realisering af Helhedsplanen for Gellerup – fra udsat boligområde til attraktiv bydel. En opgave med mange facetter fra parallelopdrag, workshops og udarbejdelse af dispositionsplan til projektledelse af de første konkrete lokalplaner i transformationen af området.

Merete har en omfattende indsigt i de kommunale processer både planfaglige og politiske når det drejer sig udvikling og etablering af nye plangrundlag.

Lars er uddannet arkitekt, og har mere end 15 års erfaring som rådgiver inden for byplanlægning, og har blandt andet arbejdet som rådgiver hos COWI og NIRAS. Senest har han i 2½ år været teamleder i planafdelingen i Aarhus Kommune med ansvar for kommunens lokalplaner og VVM´er, og udvikling af lokalplanprocessen.

Lars har bred erfaring med forskellige typer af planlægningsopgaver, men har særlig specialviden indenfor planlægning i krydsfeltet mellem byudvikling og kulturarv. Han har stået for udpegning og kortlægning af bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger i en række kommuner som Assens, Nordfyn, Svendborg, Fredensborg og Rudersdal, og har udarbejdet en lang række bevarende lokalplaner.

Lars har desuden stor erfaring med bygherrerådgivning for komplekse byudviklingsprojekter, hvor mange ejere og andre interesser skal afvejes i en samlet udvikling. Endelig har Lars kompetencer i procesledelse af projekter hvor VVM og miljøvurdering spiller ind i planprocessen.